Digtets Ånd

Digtets Aand XII

Digtene i bloggen er skrevet af Pauline Jupin i forbindelse med udgivelsen af tidsskriftet ALLC#10 med temaet ÅND og er skabt ud fra elementer sendt med posten til Pauline Jupin af ALLC#10's læsere. Ved køb af ALLC#10 kan du selv få mulighed for at sende og modtage et digt.

 

Digtets Aand XII

To Cindy L. B.

 Envelope 12 opened February 10th

Content: 3 postcards with illustrations and short poems

Postcard 1 Sightsea during this little Hurricane of yours

Postcard 2 Build a person out of paper crawl inside and explore

Postcard 3 (Jeg vil ikke tale om det) en enkelt eksplosion udløser måneders vibrationer stemmer består af frekvenser gennem rum

The answer :     

(French and Danish versions below)              

 February 11th

 

I crawled in a person´s papers

swallowed its hurricanes

I was just there for the sightsea  

for the sake of the sight

for the sake of the sea

inside of a human being

where the frequencies are not yet

voice in the void

before this explosion

all those waves

all those vibrations

in the outer world

it is not because it is quieter down here

it is not like you can see

that it ends somewhere

you know shapes are shapes

and I will not venture to talk more about it

shapes are shapes

can ideas claim the same?

but don´t leave me in a golden spiral

you Fib

I want to grow anarchically

Fuck the formula up

Don’t hide the dirt under the carpet

I know harmony is tempting

but I’m not that kind of poem 

no no no no

 

 ----

J’ai rampé dans les papiers d’une personne

dégluti ses ouragans

j’étais seulement là pour la vue sur la mer

seulement là pour la vue

seulement là pour la mer

à l’intérieur d’un être humain

où les fréquences ne sont pas encore

voix dans le vide

avant cette explosion

toutes ces vagues

toutes ces vibrations

dans le monde au dehors

ce n’est pas que ce soit plus paisible ici

ce n’est pas comme si on pouvait voir

que cela finit quelque part

tu sais les formes sont des formes

et je ne vais pas m’aventurer à en dire plus sur le sujet

les formes sont des formes

est-ce que les idées peuvent revendiquer la même chose ?

mais ne me laisse pas dans cette spirale d’or

toi Fib´

Je veux grandir anarchiquement

fais foirer la formule

ne cache pas la crasse sous le tapis

je sais que l’harmonie est tentante

mais je ne suis pas ce genre de poème

non non non non

 

--------

Jeg har kravlet rundt i en persons papirer

jeg har opslugt dens orkaner

Jeg var der blot for havudsigten

blot der for udsigten

blot der for havet

indeni et menneske

hvor frekvenserne ikke er

stemmer i tomrummet endnu

før eksplosionen

alle de bølger

alle de vibrationer

 i den ydre verden

det er ikke fordi der er mere stille her

det er ikke som om man kan se

at det ender et sted

former er former du ved

og jeg vil ikke vove at tale mere om det

former er former

kan ideer påstå det samme?

men efterlad mig ikke i en gylden spiral

du Fib

jeg vil vokse anarkistisk

Fuck formlen

Gem ikke skidtet under tæppet

Jeg ved at harmonien er tiltrækkende

men jeg er ikke den slags digt

nej nej nej nej

 

 

Leave a comment